บริษัทเซอิกะ ซังเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นหนึ่งในเครือบริษัทเซอิกะ คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นบริษัทแม่อันจัดตั้งขึ้นในปี1947โดยเป็นบริษัทขายเครื่องจักรญี่ปุ่น เราเชี่ยวชาญด้านการตลาด วิศวกรรม การค้า และการให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์และเครื่องจักรอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงอุปกรณ์ในโรงงานผลิตต่างๆ เราปรารถนาที่จะเห็นการพัฒนา การรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างประสิทธิภาพในประเทศไทย เรา “บริษัท เซอิกะ ซังเกียว” เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านงานขายเครื่องจักรซึ่งเชื่อมต่อโลกและประเทศไทย

 

ผลิตภัณฑ์ใหม่

View All Products →
 

Air diffuser : SEIKA ecorator

The ecorator (air diffuser) has a powerful airlift effect that doubles the agitation in the tank. It is also practical for carrier flow systems
 

Turbo blower : Neuros

Turbo blower NX series is widely applied to industrial process, water and waste water treatment, due to various operating point that customer need all over the world.
 

Mcdry : ERC Co

McDry ultra-low-humidity storage cabinets are recognised as an alternative to the existing N2 gas method, and under the new IPC/JEDEC J-STD-033C standard (US Joint Electron Device Engineering Council), a new lower humidity 5% RH management standard has been set in addition to the existing standard for 10% RH humidity control using storage cabinets.

 

 

บริษัทในเครือ